(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

POGRZEB I. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE

POROZUMIENIE O ZAWIESZENIU BRONI POMIĘDZY NIEMCAMI A ROSJĄ SOWIECKĄ PODPISANO W BRZEŚCIU W DNIU 2.12.1917r.

POKOJOWY TRAKTAT BRZESKI PODPISANO 9 LUTEGO 1918r. W BRZEŚCIU POMIĘDZY CESARSTWEM NIEMIECKIM I AUSTROWĘGRAMI, A UKRAIŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWĄ.

MEDAL Z 17.12.1917r. UPAMIĘTNIA POCZĄTEK ROKOWAŃ POKOJOWYCH W BRZEŚCIU LITEWSKIM.

DNIA 11.11.1918r. POLSKA ODZYSKAŁA NIEPODLEGŁOŚĆ PO 123 LATACH NIEWOLI.
ODDZIAŁY WOJSKA POLSKIEGO PO KRÓTKOTRWAŁYCH WALKACH ULICZNYCH Z NIEMCAMI ZAJĘŁY MIASTO I TWIERDZĘ 9.02.1919r.

11 LISTOPADA - TRZY SPOJŻENIA NA ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ (<-WEJŚCIE)

PREMIERZY I SZEFOWIE RESORTÓW II RP (<-WEJŚCIE)

RZĄDY PARLAMENTARNE - LEKCJE HISTORII POD KĄTEM - KLASA 7 (<-WEJŚCIE)

SEJM USTAWODAWCZY 1919-1922 (<- WEJŚCIE)

RZECZYPOSPOLITA BABSKA W SEJMIE USTAWODAWCZYM - Z CYKLU "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI" (<-WEJŚCIE)

PIERWSZYCH OSIEM POSŁANEK W WIEKU OD 33 DO 52 LAT, KTÓRE 95 LAT TEMU PRZEKROCZYŁY PRÓG SEJMU MUSIAŁO ZMIERZYĆ SIĘ Z WIEKOWĄ PATRIACHALNĄ SPUŚCIZNĄ . PODOBNIE JAK 40 KOLEJNYCH WYBRANYCH DO SEJMU I SENATU II RP.

RZECZYPOSPOLITA BABSKA. PIERWSZE POSŁANKI II RZECZYPOSPOLITEJ (<-WEJŚCIE)< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >