(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

POMNIK UNII LUBELSKIEJ ODSŁONIĘTY W LUBLINIE W 1826r.

HERBY WOJEWÓDZTW NA RUSI:
1. KIJOWSKIEGO
2. CZERNIHOWSKIEGO
3. BRACKIEGO
4. RUSKIEGO
5. PODOLSKIEGO
6. WOŁYŃSKIEGO

KSIĄŻĘ MIKOŁAJ RADZIWIŁŁ ZWANY CZARNYM (1515-1565) - MARSZAŁEK, KANCLERZ WIELKI LITEWSKI I STAROSTA BRZESKI ZAŁOŻYŁ DRUKARNIĘ W BRZEŚCIU LITEWSKIM, Z KTÓREJ W 1563r. WYSZŁA W JĘZYKU POLSKIM BIBLIA BRZESKA ZWANA RADZIWIŁŁOWSKĄ (WYDANIE KALWIŃSKIE). BYŁA DRUKOWANA GOTYKIEM I LICZYŁA 738 STRON. ZAMIESZCZONO W NIEJ PEŁNY TEKST PISMA ŚWIĘTEGO.

MIKOŁAJ RADZIWIŁŁ (<-WEJŚCIE)

HERB M. RADZIWIŁŁA

BIBLIA BRZESKA WYDANA W 1563r.

STAROSTA BRZESKI LEW SAPIEHA (1557-1633) - KANCLERZ I HETMAN WIELKI LITEWSKI

LEW SAPIEHA (<-WEJŚCIE)

HERBY L. SAPIEHY

W 1596r. OBRADOWAŁ W CERKWI PW. ŚW. MIKOŁAJA W BRZEŚCIU LITEWSKIM (OBECNIE TEREN TWIERDZY) SOBÓR KOŚCIELNY DUCHOWNYCH RZYMSKOKATOLICKICH I PRAWOSŁAWNYCH. NA TYM SOBORZE NASTĄPIŁO ZJEDNOCZENIE OBU KOŚCIOŁÓW ZNANE JAKO UNIA BRZESKA. UNIA JEDNAK NIE ROZWIĄZAŁA PROBLEMÓW RELIGIJNYCH, LECZ ZAOSTRZYŁA KONFLIKTY WYZNANIOWE.

UNIA BRZESKA (<-WEJŚCIE)

MIEDZIORYT PANORAMY MIASTA I ZAMKU SZWEDZKIEGO RYSOWNIKA GENERAŁA MAJORA ERYKA JONSONA DAHLBERGA (1625-1703) W CZASIE OBLĘŻENIA PRZEZ WOJSKA SZWEDZKIE W 1657r. MIEDZIORYT ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA.

ERIK DAHLBERG (<-WEJŚCIE)

POTOP SZWEDZKI 1655-1660 (<-WEJŚCIE)

POTOP SZWEDZKI - SKUTKI DLA RZECZYPOSPOLITEJ (<-WEJŚCIE)

SEJM W WARSZAWIE UCHWALIŁ W 1659r. ZAŁOŻENIE MENNICY W BRZEŚCIU LITEWSKIM, GDZIE W LATACH 1664-1666 BITO LITEWSKIE SZELĄGI MIEDZIANE ZWANE BORATYNKAMI. NAZWA TA POCHODZIŁA OD NAZWISKA WŁOSKIEGO DZIERŻAWCY MENNICY BORATYNIEGO.

MIEDZIORYT BRZESKIEJ MENNICY Z XVII WIEKU

ŚREDNIOWIECZNA MENNICA W POLSCE

MIEDZIORYT DRUKARNI Z XVI WIEKU< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >