(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

ORP WICHER

ORP BŁYSKAWICA

DOWÓDCA FLOTY WICEADMIRAŁ JÓZEF UNRUG (1884-1973)

JÓZEF UNRUG (<-WEJŚCIE)

FLOTYLLA RZECZNA MARYNARKI WOJENNEJ (<-WEJŚCIE)

KOMANDOR WITOLD ZAJĄCZKOWSKI DOWÓDCA FLOTYLLI PIŃSKIEJ (1892-1977)

WITOLD ZAJĄCZKOWSKI (<-WEJŚCIE)

MEDAL PIŃSKIEJ FLOTYLLI RZECZNEJ.

BUDYNKI KOSZAROWE FLOTYLII

KORPUS OFICERSKI FLOTY PIŃSKIEJ. FLOTYLLA MIAŁA 102 JEDNOSTKI BOJOWE I POMOCNICZE.

PORT W PIŃSKU

MONITOR "HORODYSZCZE" - OKRĘT PANCERNY O MAŁYM ZANURZENIU DO DZIAŁAŃ NA PŁYTKICH WODACH.

MONITORY FLOTY PIŃSKIEJ W PORCIE.

MONITORY WYPŁYWAJĄ Z PORTU.

KORPUS OCHRONY POGRANICZA

NA STRONACH:
KORPUS OCHRONY POGRANICZA (<-WEJŚCIE)

STRAŻNICE KORPUSU OCHRONY POGRANICZA (<-WEJŚCIE)

BRYGADA KOP POLESIE (<-WEJŚCIE)

GRANICA POLSKO-RADZIECKA (<-WEJŚCIE)

FILM DOKUMENTALNY Z 2001r. O UTWORZENIU KORPUSU OCHRONY POGRANICZA W REŻYSERII ADAMA SIKORSKIEGO NA STRONIE: "Tarcza Rzeczypospolitej" (<- WEJŚCIE)

BRYGADĘ KOP "POLESIE" SFORMOWANO W 1924r. PODSTAWOWYM ZADANIEM BRYGADY BYŁA OCHRONA PASA GRANICZNEGO WOJEWÓDZTWA POLESKIEGO Z ROSJĄ SOWIECKĄ.

KORPUS OCHRONY POGRANICZA W PIERWSZĄ ROCZNICĘ OBJĘCIA SŁUŻBY NA WSCHODNIEJ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ 1924-1925 (<- WEJŚCIE)

ODZNAKI "ZA SŁUŻBĘ GRANICZNĄ"

LEGITYMACJE KOP< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >