(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

CHORĄGIEW 19 PUŁKU PIECHOTY ZE LWOWA, KTÓRA PO WOJNIE TRAFIŁA DO ZBIORÓW MUZEUM WP W WARSZAWIE.

POCZET SZTANDAROWY 1 PUŁKU SAPERÓW KOLEJOWYCH W KRAKOWIE W 1927r.

PLUTON TRĘBACZY 1 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH Z GARWOLINA W 1936r.

Więc pijmy wino, szwoleżerowie (<- WEJŚCIE)

KOMPANIA CHORĄGWI 79 PUŁKU PIECHOTY ZE SŁONIMIA W 1938r. OBOK POCZTU CHORĄGWI - ZNAK HONOROWY, PRZECHODNI PROPORZEC STRZELECKI.

POCZTY SZTANDAROWE BRONI PANCERNEJ NA PLACU MOKOTOWSKIM W WARSZAWIE PO CEREMONII WRĘCZENIA SZTANDARÓW W 1938r.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARÓW WOJSKOM ŁĄCZNOŚCI NA PLACU MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE W 1937r.

DOWÓDCA 11 DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ W BYDGOSZCZY ODBIERA PO "PRZYSIĘDZE NA WIERNOŚĆ" SZTANDAR Z RĄK MARSZAŁKA E. RYDZA-ŚMIGŁEGO W 1938r.

MARSZAŁEK E. RYDZ ŚMIGŁY WRĘCZA SZTANDAR DOWÓDCY 30 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ Z BRZEŚCIA NA LOTNISKU W ZAMOŚCIU W 1938r.

ROTA (TEKST PRZYSIĘGI) WIKIŹRÓDŁA. WOLNA BIBLIOTEKA (<- WEJŚCIE)

PRZYSIĘGA W JEDNOSTKACH WOJSKA POLSKIEGO REKRUTÓW WYZNANIA:

- KATOLICKIEGO

* W 43 PUŁKU PIECHOTY W DUBNIE

* W 59 PUŁKU PIECHOTY W INOWROCŁAWIU

* W 80 PUŁKU PIECHOTY W SŁONIMIU

- PRAWOSŁAWNEGO

* W BRZESKIM GARNIZONIE.

* W 15 PUŁKU UŁANÓW W POZNANIU< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >