(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)


ZAMEK


ZAMEK W BRZEŚCIU (<-WEJŚCIE)

I. B. ŁAWROSKA AUTORKA KSIĄŻKI "ZAMEK" WYDANEJ W BRZEŚCIU W 1991r.

ZAMEK OBRONNY BERESTIE Z XIII WIEKU. POCZĄTKOWO BYŁ DREWNIANY OTOCZONY ROWEM I WAŁAMI. W XV WIEKU BYŁ JUŻ ZBUDOWANY Z KAMIENIA I DREWNA. POSIADAŁ BASZTY I WIEŻĘ. OBRAZ W. KOWALCZUKA Z 1996r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA BRZEŚCIA.

BRZEŚĆ OTRZYMAŁ PRAWA MIEJSKIE W 1390r. (PRAWO MAGDEBURSKIE) Z NADANIA KRÓLA POLSKIEGO WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. OBRAZ W. KOWALCZUKA Z 1996r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA.

O CZYM MILCZY HISTORIA? WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO.
RADIO KATOWICE, 15.03.2018 (<-WEJŚCIE)

SZEŚCIOKROTNIE ODNAWIANY AKT LOKACYJNY BRZEŚCIA.

MAKIETA I PŁASKORZEŹBA MIASTA Z XVII WIEKU

PLAN MIASTA Z 1823r.

BITWA POD GRUNWALDEM CZ.6 - STARCIE (<-WEJŚCIE)

WIELKI KSIĄŻĘ LITEWSKI WITOLD (1352-1430) W BITWIE POD GRUNWALDEM W 1410r. STAŁ NA CZELE WOJSK LITEWSKICH. OBRAZ J. MATEJKI Z 1878r.

WIELKI KSIĄŻĘ LITEWSKI WITOLD (<-WEJŚCIE)

Jana Matejko "Bitwa Pod Grunwaldem" - prezentacja 3D (<- WEJŚCIE)

O CZYM MILCZY HISTORIA: BITWA POD GRUNWALDEM. RADIO KATOWICE, 28.12.2018 R. (<-WEJŚCIE)

UNIA LUBELSKA - POROZUMIENIE POMIĘDZY STANAMI KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO ZOSTAŁO ZAWARTE W LUBLINIE W 1569r.

JAN MATEJKO NAMALOWAŁ OBRAZ W 1869r. DLA UPAMIĘTNIENIA 300-TNEJ ROCZNICY PODPISANIA UNII LUBELSKIEJ.

HERB RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

GUADE MATER, HYMN I NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ (<-WEJŚCIE)< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >