(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

FILM NA STRONIE: Budowa Kopca Piłsudskiego - Kraków 1936 - Youtube (<- WEJŚCIE)

ZBIGNIEW MIERZWIŃSKI AUTOR KSIĄŻKI "GENERAŁOWIE II RZECZYPOSPOLITEJ" WYDANEJ W DWÓCH TOMACH: W 1990 I W 1995r.

Wybrani generałowie II Reczypospolitej
Marsz generalski B-dur na orkiestrę dętą (<- WEJŚCIE)

MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (<-WEJŚCIE)

GŁOS MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO (<- WEJŚCIE)

MARSZAŁEK POLSKI EDWARD RYDZ-ŚMIGŁY (1886-1941). W LATACH 1921-1935 INSPEKTOR ARMII, OD 1935r. GENERALNY INSPEKTOR SIŁ ZBROJNYCH. NACZELNY WÓDZ PODCZAS WOJNY OBRONNEJ POLSKI W 1939r. 17.09.1939r. PRZESZEDŁ DO RUMUNII I ZOSTAŁ INTERNOWANY. POWRÓCIŁ DO OKUPOWANEJ POLSKI I ZMARŁ W 1941r. POD NAZWISKIEM ADAM ZAWISZA.

EDWARD ŚMIGŁY RYDZ (<-WEJŚCIE)

PRZEMÓWNIENIE MARSZAŁKA NA STRONIE:
Marszałek Rydz-Śmigły w Krakowie - 1939 (<- WEJŚCIE)

BUŁAWA MARSZAŁKA E. RYDZA-ŚMIGŁEGO

GENERAŁ BRONI KAZIMIERZ SOSNKOWSKI (1885-1969)

KAZIMIERZ SOSNKNOWSKI (<-WEJŚCIE)

Generał Kazimierz Sosnkowski unikalne przemówienie (<- WEJŚCIE)

BEZKOMPROMISOWY GENERAŁ (<-WEJŚCIE)

GENERAŁ BRONI WŁADYSŁAW SIKORSKI (1881-1943)

WŁADYSŁAW SIKORSKI (<-WEJŚCIE)

Bitwa o Anglię. Przemówienie Władysława Sikorskiego (<- WEJŚCIE)

POGRZEB GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO (<-WEJŚCIE)

25 LAT TEMU ODBYŁ SIĘ PONOWNY POGRZEB GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO (<-WEJŚCIE)

GENERAŁ DYWIZJI TADEUSZ KOMOROWSKI (1895-1966)

TADEUSZ KOMOROWSKI (<-WEJŚCIE)

Jedyny wywiad. 1951r. (<- WEJŚCIE)

GENERAŁ DYWIZJI WŁADYSŁAW ANDERS (1892-1970)

WŁADYSŁAW ANDERS (<-WEJŚCIE)

Fragment przemówienia Genarała Andersa w 15 rocznicę bitwy o Monte Cassino (<- WEJŚCIE)

PPŁK JÓZEF BECK (1894-1944)

JÓZEF BECK (<-WEJŚCIE)

Przemówienie Józefa Becka w Sejmie - 5 maja 1939 (<- WEJŚCIE)

LEGITYMACJE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >