(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

WEJŚCIE DO CERKWI

IKONOSTAS Z ZACHOWANĄ AMBONĄ Z DAWNEGO KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO.

PRAWOSŁAWNY KLASZTOR ŻEŃSKI - MONASTER NARODZENIA BOGURODZICY, WZNIESIONY NA UMOCNIENIU WOŁYŃSKIM W 2008r.

CERKIEW UPAMIĘTNIAJĄCA WALKI WOJSK SOWIECKICH W CZASIE INWAZJI NIEMIECKIEJ 22.06.1941r.

PRAWOSŁAWNY KLASZTOR ŻEŃSKI POWSTAŁ W DAWNYM BUDYNKU PUŁKOWEJ SZKOŁY.

USYTUOWANIE CMENTARZA GARNIZONOWEGO W TWIERDZY

NA BRAMIE CMENTARZA TABLICA Z NAPISEM: UWAGA PO GODZINIE 19:00 TEREN CMENTARZA OCHRANIA PIES.

CMENTARZ GARNIZONOWY NA ZGRUPOWANIU WOŁYŃSKIM (D. WYSPA PÓLNOCNA) Z GROBAMI ŻOŁNIERZY WP I ICH RODZIN (Z LAT 1921-1939) ORAZ Z GROBAMI POLEGŁYCH OBROŃCÓW TWIERDZY (W 1939r.) ZOSTAŁ ZNISZCZONY W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH. KOMBATANCI Z POLSKI ODRESTAUROWALI GROBY NA CMENTARZU W 2000r.

FILM MARIUSZA PROSKIENIA Z 2010r. NA STRONIE: Białoruś, Brześć, cmentarz garnizonowy (<- WEJŚCIE)

MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI PRZEZ 14 LAT ROZPOCZYNAŁ TRASĘ SWEJ PODRÓŻY OD GRODNA. W 2014r. PO RAZ PIERWSZY RAJD ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY W BRZEŚCIU. NA ZDJĘCIU UCZESTNICY RAJDU NA CMENTARZU WOJSKOWYM W TWIERDZY BRZESKIEJ.

ZDJĘCIE WYKONANE W 2003r. W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI NAUKOWEJ, ZORGANIZOWANEJ PRZEZ POLSKĄ MACIERZ SZKOLNĄ.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >