(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

DROGA PROWADZĄCA DO HITLEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA (<-WEJŚCIE)

ZAGŁADA ŻYDÓW (<-WEJŚCIE)

ZAGŁADA ŻYDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ (<-WEJŚCIE)

ZAGŁADA ŻYDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (<-WEJŚCIE)

JESIENIĄ 1941r. LUDNOŚĆ ŻYDOWSKA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA W GETCIE W BRZEŚCIU. GETTO ZNAJDOWAŁO SIĘ W OBRĘBIE ULIC: OD UL. 3 MAJA DO UL. JAGIELLOŃSKIEJ I OD UL. DĄBROWSKIEGO DO UL. KOBRYŃSKIEJ. TEREN OBEJMOWAŁ PRAWIE JEDNĄ CZWARTĄ CENTRUM MIASTA.

GETTO W BRZEŚCIU NAD BUGIEM (<-WEJŚCIE)

OKIEM JADWIGI - GETTO W BRZEŚCIU NAD BUGIEM (<-WEJŚCIE)

ZATRZYMANI ŻYDZI ZOSTALI DOPROWADZENI DO GETTA.

KORESPONDENCJA ŻYDÓW UWIĘZIONYCH W GETTACH:

- LIST WYSŁANY DO GETTA W WARSZAWIE W 1940r.

- KARTKA POCZTOWA WYSŁANA Z GETTA W KRAKOWIE W 1941r.

- KARTKA POCZTOWA WYSŁANA Z GETTA W WARSZAWIE DO NOWEGO JORKU W 1941r.

- LIST WYSŁAŁA RADA ŻYDOWSKA W NIEPOŁOMICACH DO KRAKOWA W 1941r.

TABLICE INFORMACYJNE NA OGRODZENIU GETTA:
- "OBSZAR ZAMIESZKAŁY PRZEZ ŻYDÓW WSTĘP WZBRONIONY",
- "ZAMKNIĘTE DLA PIESZYCH".

TABLICA NA OGRODZENIU GETTA W BRZEŚCIU Z 1942r. Z NAPISEM: OSTRZEŻENIE / WSTĘP DO DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ DLA MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI ARYJSKIEJ JEST POD SUROWĄ KARĄ WZBRONIONY / KOMENDANT MIASTA. NAPIS JEST W JĘZYKU NIEMIECKIM, ROSYJSKIM I POLSKIM.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >