(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)


AGRESJA NIEMIEC NA POLSKĘ 1.09.1939r.
WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ.


FILM NA STRONIE: II WŚ. Podstęp Hitlera, atak na Polskę 1939r. - Youtube (<- WEJŚCIE)

PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI BOJOWYCH POLSKI I NIEMIEC W 1939 ROKU (<-WEJŚCIE)

JAK BARDZO ZACOFANA BYŁA WE WRZEŚNIU 1939 ROKU POLSKA ARMIA? (<-WEJŚCIE)

JAK POLSKA PRZYGOTOWYWAŁA SIĘ DO II WOJNY ŚWIATOWEJ? (<-WEJŚCIE)

II WOJNA ŚWIATOWA [część 1] (<-WEJŚCIE)

II WOJNA ŚWIATOWA (1.09.1939 - 9.05.1945) (<-WEJŚCIE)

KAMPANIA WRZEŚNIOWA (<-WEJŚCIE)

O HONOR ŻOŁNIERZA POLSKIEGO (<-WEJŚCIE)

PLAN Z I JEGO REALIZACJA (<-WEJŚCIE)

LOTNICZY WRZESIEŃ 1939 (<-WEJŚCIE)

LOTNICZA ILUZJA - EFEKTYWNOŚĆ BRYGADY BOMBOWEJ W KAMPANII 1939 ROKU (<-WEJŚCIE)

9(+1) POWODÓW KLĘSKI WRZEŚNIOWEJ (<-WEJŚCIE)

JAKA BYŁABY POLSKA GDYBY NIE II WOJNA ŚWIATOWA? (<-WEJŚCIE)

ZDRADA MNIEJSZOŚCI (<-WEJŚCIE)

1 WRZEŚNIA 1939r. O GODZINIE 4:45 NIEMIECKI PANCERNIK "SCHLESWIG-HOLSTEIN" ROZPOCZĄŁ OSTRZAŁ POLSKIEJ WOJSKOWEJ SKŁADNICY TRANZYTOWEJ NA WESTERPLATTE. A WIĘC WOJNA!

ADOLF HITLER (1889-1945)

ADOLF HITLER (<-WEJŚCIE)

Prawdziwy głos A. Hitlera (<- WEJŚCIE)

GENERAŁ KONSTANTY PLISOWSKI (1890-1940) DOWÓDCA OBRONY TWIERDZY BRZESKIEJ W 1939r., ZAMORDOWANY PRZEZ NKWD W STAROBIELSKU W 1940r. BIOGRAFIA GENERAŁA NA STRONIE:
KONSTANTY PLISOWSKI (<-WEJŚCIE)

OBRONA TIWERDZY BRZESKIEJ (1939) (<-WEJŚCIE)

OBRONA POLESIA - FILM DOKUMENTALNY W REŻYSERII MIROSŁAWA GRONOWSKIEGO Z 2007r. NA STRONIE: Kleeberg odszedł - Kleeberczycy zostali (<- WEJŚCIE)

PPŁK DYPL. ALOJZY HORAK (1891-1943) SZEF SZTABU OBRONY TWIERDZY BRZESKIEJ. W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ INSPEKTOR I SZEF SZKOLENIA KG BCH ORAZ KOMENDANT ZWZ OKRĘGU WARSZAWA - WOJEWÓDZTWO. PO ARESZTOWANIIU ZOSTAŁ ROZSTRZELANY PRZEZ GESTAPO.

BIOGRAFIA PUŁKOWNIKA NA STRONIE:
ALOJZY HORAK (<-WEJŚCIE)

KAPITAN WACŁAW RADZISZEWSKI (1898-1940) W CZASIE WOJNY SOWIECKO-POLSKIEJ W 1919r. ZOSTAŁ ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI. WE WRZEŚNIU 1939r. JAKO DOWÓDCA BATALIONU MARSZOWEGO 82 PUŁKU PIECHOTY, WCHODZIŁ W SKŁAD ZAŁOGI OBRONY TWIERDZY. OSTATNI OBROŃCA TWIERDZY BRZESKIEJ - KPT. W. RADZISZEWSKI ZOSTAŁ ROZSTRZELANY PRZEZ NKWD W KATYNIU.

PRZEBIEG SŁUŻBY KAPITANA NA STRONIE:
WACŁAW RADZISZEWSKI (<-WEJŚCIE)

ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK ZGRUPOWANIA "BRZEŚĆ" W CZASIE OBRONY TWIERDZY BRZESKIEJ 14-17 WRZEŚNIA 1939r.

POLSKIE DZIAŁA ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ NA STANOWISKACH W REJONIE WIĘZIENIA "BRYGIDKI" W TWIERDZY.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88     < NASTĘPNA >