(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

- GENERAŁ-FELDMARSZAŁEK HR. I. F. PASKIEWICZ ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ TWIERDZY,

- GENERAŁ E. I. TOTLEBEN ODPOWIEDZIALNY ZA ROZBUDOWĘ TWIERDZY,

PLAN TWIERDZY Z 1859r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA

CERKIEW PW. ŚW. MIKOŁAJA WZNIESIONA NA WYSPIE CENTRALNEJ W 1876r. POWSTAŁA ONA NA FUNDAMENTACH STAREJ CERKWI Z 1830r. PO ADAPTACJI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PW. ŚW. TRÓJCY PRZY KLASZTORZE AUGUSTIANÓW.

PRZYJAZD CARA ALEKSANDRA III DO BRZEŚCIA W 1886r.

SAPERZY I ARTYLERZYŚCI CARSKIEJ ROSJI W FORTACH TWIERDZY NA POCZĄTKU XX WIEKU.

WEJŚCIE GŁÓWNE DO FORTU

BRAMA PÓŁNOCNA

BRAMA POŁUDNIOWA

POROZUMIENIE O ZAWIESZENIU BRONI POMIĘDZY NIEMCAMI A ROSJĄ SOWIECKĄ PODPISANO W BRZEŚCIU W DNIU 2.12.1917r.

POKOJOWY TRAKTAT BRZESKI PODPISANO 9 LUTEGO 1918r. W BRZEŚCIU POMIĘDZY CESARSTWEM NIEMIECKIM I AUSTROWĘGRAMI, A UKRAIŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWĄ.

MEDAL Z 17.12.1917r. UPAMIĘTNIA POCZĄTEK ROKOWAŃ POKOJOWYCH W BRZEŚCIU LITEWSKIM.

DOWÓDZTWO OKRĘGU KORPUSU NR IX (<-WEJŚCIE)

OKRĘG KORPUSU NR IX (<-WEJŚCIE)

DOWÓDZTWO IX OKRĘGU KORPUSU ZOSTAŁO UTWORZONE W TWIERDZY BRZESKIEJ W 1921r. KORPUSEM DOWODZILI:

- DOWÓDCA, GENERAŁ DYWIZJI FRANCISZEK KRAJOWSKI (1861-1932)

FRANCISZEK KRAJOWSKI (<-WEJŚCIE)

- SZEF SZTABU, PPŁK WIKTOR THOMMÉE (1881-1962)

WIKTOR THOMMÉE (<-WEJŚCIE)

JEDNODNIÓWKA KORPUS POLESKI ZOSTAŁA WYDANA W BRZEŚCIU W 1928r. Z OKAZJI 10-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO. JEST ONA PRACĄ ZBIOROWĄ OFICERÓW IX OKRĘGU KORPUSU POD REDAKCJĄ KAPITANÓW: W. WIERZBICKIEGO, B. SKARŻYŃSKIEGO I J. WASZCZUKA. DOCHÓD Z WYDANIA KSIĄŻKI PRZEZNACZONY ZOSTAŁ NA BUDOWĘ SIEROCIŃCA IMIENIA PANI MARSZAŁKOWEJ A. PIŁSUDSKIEJ.

KSIĄŻKĘ MOŻNA ZOBACZYĆ W INTERNECIE NA STRONIE:

Korpus Poleski : [jednodniówka] - FBC (<-WEJŚCIE)

ZDJĘCIA TWIERDZY Z LAT 1919-1939

PLAN TWIERDZY Z 1925r. KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO TRAWERS I CYFRAMI RZYMSKIMI LUNETY ZIEMNE.

PANORAMA WYSPY CENTRALNEJ

BRAMA SZPITALNA< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15     < NASTĘPNA >