(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

WYJAZD SAMOCHODEM Z BRZEŚCIA DO TERESPOLA.SKRÓT ALBUMU ZAMKU I TWIERDZY

ZAMEK W BRZEŚCIU (<-WEJŚCIE)

ZAMEK OBRONNY BERESTIE Z XIII WIEKU. POCZĄTKOWO BYŁ DREWNIANY OTOCZONY ROWEM I WAŁAMI. W XV WIEKU BYŁ JUŻ ZBUDOWANY Z KAMIENIA I DREWNA. POSIADAŁ BASZTY I WIEŻĘ. OBRAZ W. KOWALCZUKA Z 1996r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA BRZEŚCIA.

BRZEŚĆ OTRZYMAŁ PRAWA MIEJSKIE W 1390r. (PRAWO MAGDEBURSKIE) Z NADANIA KRÓLA POLSKIEGO WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. OBRAZ W. KOWALCZUKA Z 1996r. ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA.

PLAN MIASTA Z 1823r.

WIELKI KSIĄŻĘ LITEWSKI WITOLD (1352-1430) W BITWIE POD GRUNWALDEM W 1410r. STAŁ NA CZELE WOJSK LITEWSKICH. OBRAZ J. MATEJKI Z 1878r.

Jana Matejko Bitwa Pod Grunwaldem - prezentacja 3D (<- WEJŚCIE)

UNIA LUBELSKA - POROZUMIENIE POMIĘDZY STANAMI KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO ZOSTAŁO ZAWARTE W LUBLINIE W 1569r.

JAN MATEJKO NAMALOWAŁ OBRAZ W 1869r. DLA UPAMIĘTNIENIA 300-TNEJ ROCZNICY PODPISANIA UNII LUBELSKIEJ.

HERB RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

GUADE MATER, HYMN I NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ (<-WEJŚCIE)

BIBLIA BRZESKA WYDANA W 1563r.

W 1596r. OBRADOWAŁ W CERKWI PW. ŚW. MIKOŁAJA W BRZEŚCIU LITEWSKIM (OBECNIE TEREN TWIERDZY) SOBÓR KOŚCIELNY DUCHOWNYCH RZYMSKOKATOLICKICH I PRAWOSŁAWNYCH. NA TYM SOBORZE NASTĄPIŁO ZJEDNOCZENIE OBU KOŚCIOŁÓW ZNANE JAKO UNIA BRZESKA. UNIA JEDNAK NIE ROZWIĄZAŁA PROBLEMÓW RELIGIJNYCH, LECZ ZAOSTRZYŁA KONFLIKTY WYZNANIOWE.

UNIA BRZESKA (<-WEJŚCIE)

MIEDZIORYT PANORAMY MIASTA I ZAMKU SZWEDZKIEGO RYSOWNIKA GENERAŁA MAJORA ERYKA JONSONA DAHLBERGA (1625-1703) W CZASIE OBLĘŻENIA PRZEZ WOJSKA SZWEDZKIE W 1657r. MIEDZIORYT ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM HISTORII MIASTA.

ERIK DAHLBERG (<-WEJŚCIE)

POTOP SZWEDZKI (<-WEJŚCIE)

CARSKA TWIERDZA BRZEŚĆ LITEWSKI NAD BUGIEM PRZY UJŚCIU MUCHAWCA

CAR ROSJI MIKOŁAJ I (1796-1855) PO POWSTANIU LISTOPADOWYM W 1831r. PODJĄŁ DECYZJĘ O BUDOWIE TWIERDZY BRZESKIEJ.

MIKOŁAJ I ROMANOW (<-WEJŚCIE)

CAR MIKOŁAJ II I JEGO RODZINA ZOSTAŁA ZAMORDOWANA PRZEZ BOLSZEWIKÓW W 1918r.

MIKOŁAJ II ROMANOW (<-WEJŚCIE)

FILM: Twierdza Brzeska - rys historyczny (<- WEJŚCIE)

FORTYFIKACJE TWIERDZY BRZESKIEJ (<- WEJŚCIE)

GARNIZON BRZEŚĆ (<- WEJŚCIE)

BUDOWNICZOWIE TWIERDZY BRZESKIEJ:

- GENERAŁ K. I. OPPERMAN JEDEN Z AUTORÓW PROJEKTU TWIERDZY,< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15     < NASTĘPNA >