(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

ZACHOWANE FORTYFIKACJE, WCHODZĄCE W SYSTEM OBRONNY TWIERDZY NA TZW. PRZEDMOŚCIU TERESPOLSKIM, ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODLASIU PO POLSKIEJ STRONIE BUGU I STANOWIĄ UNIKALNY W SKALI EUROPY ZABYTEK BUDOWNICTWA FORTECZNEGO. ZACHOWAŁO SIĘ OKOŁO 30 OBIEKTÓW WYBUDOWANYCH W LATACH 1871-1914, W TYM 4 DUŻE FORTY BĘDĄCE DZIŚ W RUINIE:

PAMIĄTKOWY KOMPLEKS TWIERDZY BRZESKIEJ WZNIESIONY W LATACH 1969-1971.

WYBUDOWANA PO WOJNIE BRAMA GŁÓWNA DO TWIERDZY.

CERKIEW PW. ŚW. MIKOŁAJA NA WYSPIE CENTRALNEJ POWSTAŁA PO ODBUDOWANIU RUIN KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO W 2004r.

WEJŚCIE DO CERKWI

PRAWOSŁAWNY KLASZTOR ŻEŃSKI - MONASTER NARODZENIA BOGURODZICY, WZNIESIONY NA UMOCNIENIU WOŁYŃSKIM W 2008r.

PRAWOSŁAWNY KLASZTOR ŻEŃSKI POWSTAŁ W DAWNYM BUDYNKU PUŁKOWEJ SZKOŁY.

BUDYNEK MUZEUM OBRONY TWIERDZY NA WYSPIE CENTRALNEJ

MUZEUM KRAJOZNAWCZO-ARCHEOLOGICZNE BERESTIE POWSTAŁO W 1982r. BERESTIE TO NAZWA OSADY, A POTEM GRODU WAROWNEGO. W LATACH 1969 - 1981 PROWADZONO PRACE WYKOPALISKOWO - BADAWCZE NA MIEJSCU PRADAWNEGO BRZEŚCIA NA UMOCNIENIU WOŁYŃSKIM (D. WYSPA SZPITALNA). DZIĘKI BADANIOM WYKOPALISKOWYM PO PREHISTORYCZNYM BRZEŚCIU POZOSTAŁ TRWAŁY ŚLAD W POSTACI OKAZAŁEJ EKSPOZYCJI MUZEALNEJ.

EKSPOZYCJA UZBROJENIA

POMNIKI NA WYSPIE CENTRALNEJ< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15     < NASTĘPNA >