(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

URZĘDZNICY W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

URZĘDNICY FIRMY "SINGER" W BRZEŚCIU W 1929r.

LEGITYMACJE URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

DEFILADY WOJSKOWE W BRZEŚCIU ODBYWAŁY SIĘ NA UL. UNII LUBELSKIEJ W DNIU 3 MAJA I 11 LISTOPADA.

DEFILUJĄ KOMPANIE PIECHOTY, W TLE WIDAĆ BUDYNEK BANKU PKO.

KONFERENCJE TRZECH MOCARSTW W TEHERANIE, JAŁCIE I W POCZDAMIE

KONFERENCJA TEHERAŃSKA (<-WEJŚCIE)

KONFERENCJA JAŁTAŃSKA (<-WEJŚCIE)

KONFERENCJA POCZDAMSKA (<-WEJŚCIE)

POŻEGNANIE KRESÓW

Kresowy płomień (Janusz Laskowski) - Youtube (<- WEJŚCIE)

"KRESY" (ALINA MAŁACHOWSKA) (<-WEJŚCIE)

PAŃSTWOWY URZĄD REPATRIACYJNY ZOSTAŁ POWOŁANY NA MOCY DEKRETU PKWN Z DNIA 7.10.1944r.

KARTY EWAKUACYJNE Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15     < NASTĘPNA >