(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

MUCHAWIEC O DŁ. 150km, PRAWY DOPŁYW BUGU. ŁĄCZY SIĘ Z PINĄ I KANAŁEM DNIESTR-BUG. PŁYNIE PRZEZ BRZEŚĆ, BY WPAŚĆ DO BUGU PONIŻEJ TWIERDZY.

W PARKU W PRUŻANACH NA BIAŁORUSI RZEKA MUCHA ŁĄCZY SIĘ Z WIECEM I TWORZY ŹRÓDŁO MUCHAWCA.

MOST NA MUCHAWCU W BRZEŚCIU.

PLAŻA

MUCHAWIEC PŁYNIE W TWIERDZY BRZESKIEJ.

DNIESTR O DŁUGOŚCI 1352km, MA ŹRÓDŁA W KARPATACH WSCHODNICH.

HORYŃ O DŁ. 800km, NAJDŁUŻSZA RZEKA NA WOŁYNIU - PRAWY DOPŁYW PRYPECI.

NIEMEN O DŁ. 937km, ŹRÓDŁA OK. 50km OD MIŃSKA. ŁĄCZY SIĘ KANAŁAMI Z DNIEPREM, WISŁĄ I PREGOŁĄ.

PINA O DŁ. 40km, LEWY DOPŁYW PRYPECI. JEST CZĘŚCIĄ KANAŁU DNIESTR-BUG, KTÓRY W PIŃSKU ŁĄCZY SIĘ PRZEZ PINĘ Z PRYPECIĄ.

PRUT O DŁ. 950km, DOPŁYW DUNAJU. WYPŁYWA ZE ZBOCZY TURKULA, PŁYNIE PRZEZ HUCULSZCZYZNĘ I PRZECINA KARPATY WSCHODNIE.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134     < NASTĘPNA >