(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

BUDYNEK HOTELU "HERMITAGE" PRZY UL. CZKAŁOWA

BUDYNEK HOTELU "HAMPTON" PRZY SZOSIE WARSZAWSKIEJ

BUDYNEK HOTELU "JUNOST" PRZY UL. SOWIECKIEJ KONSTYTUCJI

GODŁO STOLICY APOSTOLSKIEJ

HERB WATYKANU

FRANCISZEK (PAPIEŻ) (<-WEJŚCIE)

PEŁNY TEKST KONKORDATU NA STRONIE:
KONKORDAT MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ I RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ PODPISANY W WARSZAWIE DNIA 28.07.1993r. (<-WEJŚCIE)

KOŚCIÓŁ KATOLICKI PW. PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA PRZY UL. LENINA D. UL. UNII LUBELSKIEJ

- W PRZEBUDOWANYM KOŚCIELE (USUNIĘTO WIEŻE I WYKONANO KOPUŁĘ) W LATACH 1948-1991 BYŁO MUZEUM KRAJOZNAWCZE.

- KOŚCIÓŁ ZOSTAŁ ZWRÓCONY WIERNYM W 1992r. ARCYBISKUP KAZIMIERZ ŚWIĄTEK NA NOWO KONSEKROWAŁ SPROFANOWANĄ I PRZEBUDOWANĄ ŚWIĄTYNIĘ ORAZ POŚWIĘCIŁ NOWE DZWONY O IMIONACH: JAN PAWEŁ II I ŚW. KAZIMIERZ.
PARAFIA PRZY KOŚCIELE POWSTAŁA 30.07.2008r.

KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W BRZEŚCIU (<-WEJŚCIE)

- POMNIK JANA PAWŁA II (1920-2005) POSTAWIONY PRZED KOŚCIOŁEM PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W 2008r.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ŻYCIORYS PAPIERZA POLAKA (<-WEJŚCIE)

POGRZEB JANA PAWŁA II 8.04.2015 (<-WEJŚCIE)

ODSŁONIĘCIE FIGURY ŚW. JÓZEFA PRZY KOŚCIELE ODBYŁO SIĘ 8.12.2010r.

FIGURA MATKI BOSKIEJ PRZY KOŚCIELE

W 2010r. ZOSTAŁ ODSŁONIĘTY NOWY OŁTARZ GŁÓWNY.< POPRZEDNIA >     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134     < NASTĘPNA >