(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

JESTEŚ TERAZ NA STRONIE albumbrzescitwierdza.dnset.com


BRZEŚĆ NAD BUGIEM I TWIERDZA BRZESKA

NA TLE HISTORII POLSKI I KRESÓW WSCHODNICH II RP


UNIKALNE ZDJĘCIA, PLANY I DOKUMENTY Z OKRESU OD XVII DO XX WIEKU ZOSTAŁY ZEBRANE I OPISANE Z MYŚLĄ O ZACHOWANIU PAMIĘCI O KRESACH II RP DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

DO ALBUMU WŁĄCZYŁEM:

• 4660 OPISANYCH ZDJĘĆ, PLANÓW I DOKUMENTÓW
330 FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH
480 STRON INTERNETOWYCH

I PRZEDSTAWIAM:


MIASTO

 • Brześć w czasie zaborów, zdjęcia z lat 1900-1918, str. 1,
 • wieś poleską - str. 4,
 • Rzeczpospolitą Polską, str. 6,
 • dwory i dworki w II RP, str. 42,
 • obiekty Brześcia z okresu międzywojennego - str. 57,
 • urzędników i robotników w II RP - str. 83,85,
 • Państwową Straż Pożarną, Pocztę Polską, Polskie Koleje Państwowe z rozkładem jazdy pociągów, polskie linie lotnicze LOT i Policję Państwową - str. 86, 88, 90,
 • mapę drogową wschodniej Polski i spis telefonów Brześcia - str. 62, 87,
 • stacje radiowe na Kresach - str. 87,
 • legitymacje nauczycieli i uczniów, świadectwa szkolne oraz szkoły - str. 70,
 • kościoły, cerkwie, synagogi i cmentarze - str. 65, 106,
 • kościelne metrykalne świadectwa ślubów, urodzin i zgonów - str. 77,
 • śluby w synagodze, w kościele ewangelickim i katolickim oraz w cerkwi prawosławnej - str. 67, 114, 108, 115,
 • krajobraz Polesia - rzeki, jeziora, kanały i góry - str. 46,
 • uzdrowiska i kurorty na Kresach - str. 29,
 • miasta województwa poleskiego i kresów, nazwiska wybitnych Polaków tam urodzonych i ich groby - str. 8, 17, 53,
 • zdjęcia mieszkańców Brześcia i Polesia ukazujące modę na Kresach w latach 1920-1939, str. 75, 80,
 • autorów książek z okresu miedzywojennego i współczesnych, piszących o Brześciu, Twierdzy i Polesiu - str. 55,
 • obiekty współczesnego Brześcia - str. 96, 120,
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie w powiecie poznańskim oraz Muzeum Poczty Polskiej we Wrocławiu - str. 43, 44,
 • stałą wystawę ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Muzeum Narodowym w Lublinie - str. 98,
 • Muzea Historyczno-Etnograficzne w Drohiczynie, we Włodawie nad Bugiem i w Lubaczowie w województwie podkarpackim - str. 44, 45,
  oraz na Białorusi w Brześciu, w Skokach koło Brześcia, w Pińsku, Motolu, w Bezdzieżu, w Worocewiczach i w Wasiliszkach - str. 117, 118, 119, 120,
 • Muzeum Adama Mickiewicza w Zaosiu i w Nowogródku oraz Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu - str. 120,


ZAMEK - TWIERDZA

 • zamek obronny Berestie z XIII wieku - str. 1,
 • wydarzenia historyczne od czasu uzyskania przez Brześć praw miejskich w 1390 r. - str. 1,
 • zawartą Unię Lubelską w 1569 r. - str. 1,
 • etapy budowy carskiej twierdzy w latach 1836-1915, str. 3,
 • powstanie kościuszkowskie w 1794 r. - str. 6,
 • powstanie listopadowe w 1830 r. i styczniowe w 1863 r. - polski zryw narodowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy - str. 6, 7,
 • Marszałka J. Piłsudskiego - str. 13,
 • uzyskaną przez Polskę niepodległość w 1918 r. - str. 8,
 • wojnę polsko-bolszewicką i wyprawę kijowską w 1920 r. - str. 11,
 • Twierdzę z lat 1919-1939, 9 Okręgowy Szpital Wojskowy i 82 Pułk Piechoty - str. 32, 37, 39
 • Przewrót Majowy w 1926 r. i aneksję Zaolzia w 1938 r. - str. 17,
 • jednostki wojskowe IX Poleskiego Okręgu Korpusu z siedzibą dowództwa w twierdzy - dowódców dywizji i pułków, legitymacje służbowe i odznaki pułkowe - str. 19,
 • sport w garnizonie brzeskim i na Kresach II RP - str. 40,
 • poleską brygadę korpusu ochrony pogranicza sformowaną w 1925 r. - str. 27,
 • Marynarkę Wojenną i Flotyllę Rzeczną MW w Pińsku - str. 26,
 • przysięgi rekrutów według Roty wojskowej - str. 30,
 • umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy WP do 1939 r. - str. 46,
 • agresję Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę 1 i 17 września 1939 r. - str. 49, 58,
 • walki o twierdzę w 1939, 1941 i w 1944 r. - str. 50, 66, 74,
 • agresję Niemiec na Związek Sowiecki - str. 66, 73,
 • Generała Wł. Andersa - bitwy pod Lenino w 1943r. i Monte Cassino w 1944r. - str. 74,
 • rzeź wołyńską w latach 1939-1945 - str. 71,
 • śmierć gen. Karola Świerczewskiego pseudonim "Walter" i akcję odwetową "Wisła" - str. 72,
 • zagładę Żydów w czasie okupacji niemieckiej, powstanie Żydów w getcie warszawskim i Muzeum Martyrologii Żydów w Warszawie - str. 69, 70, 71,
 • zbrodnię katyńską, deportację Polaków na Sybir i Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku - str. 63, 66,
 • zdobycie Berlina i podpisanie kapitulacji przez III Rzeszę zakończyło w 1945r. II Wojnę światową w Europie - str. 75,
 • parady zwycięstwa w Moskwie 1945r., Londynie, Paryżu i w Nowym Jorku 1946r. - str. 76,
 • Muzeum Obrony i pamiątkowy kompleks twierdzy wzniesiony w latach 1969-1971, str. 80,
 • Muzeum Krajoznawczo-Archeologiczne "Berestie" powstałe w 1982r. - str. 83,JERZY GRUSZCZYŃSKI

POLSKA, BYDGOSZCZ

TELEFON 733527499
email grujer@op.pl

Słowo wstępne

       Urodziłem się na Polesiu w wojskowym szpitalu w Twierdzy brzeskiej. W Brześciu nad Bugiem mieszkałem do 1946 r. Przez sentyment do mego miejsca urodzenia i do rodzinnego miasta w okresie kilku lat opracowałem ten album. Jest to pierwsze takie opracowanie, w którym zdjęcia ustawione chronologicznie pochodzące z wielu źródeł stworzyły obszerny materiał. Album opracowałem z myślą o Polakach urodzonych na Polesiu, a szczególnie w Brześciu. Osoby te oglądając zdjęcia będą mogły powspominać spędzone za Bugiem młodzieńcze lata, które są zawsze bliskie i drogie sercu. Pragnąłbym również udostępnić go osobom, które będą zainteresowane utraconymi Kresami wraz z dawną stolicą województwa poleskiego i Twierdzą. Dlatego będę chciał zapropagować album w dostępnej mi prasie i poprzez internet.

       Mijają lata, a tęsknota pozostała za rodzinnym krajem, grobami najbliższych, za ulicami i krajobrazem miasta. Co parę lat (od 1985 r. do 2012 r.) odwiedzałem rodzinne strony i te kilkudniowe pobyty w Brześciu były wzruszającym przeżyciem. Mam też tragiczne wspomnienia związane z terrorem okupantów – agresorów z zachodu i wschodu Polski, jak również wspomnienia wojenne związane z przejściem frontów w 1939, 1941 i 1944 roku. W rezultacie tego uległo zniszczeniu dużo domów w mieście i prawie wszystkie obiekty w twierdzy posiadające wartość historyczną i architektoniczną. Całkowicie zostały zniszczone klasztory z przełomu XVI i XVII wieku oraz budynki szpitala.

       Przed wojną Brześć liczył 53 000 mieszkańców, a obecnie ma 350 000.


       Dziękuję instytucjom i osobom, których materiały zostały wykorzystane w albumie.Zastrzegam prawa autorskie do mojego albumu w internecie!